f

درباره ما

کارآفرینان برای راه ­اندازی کسب ­وکار به منابع مالی، اطلاعات و ابزارهای حمایتی نیازمند هستند. کسب­ و­کارهای کوچک و متوسط با چالش­ هایی مانند دسترسی نداشتن به کارشناسان و منابع مالی، الگوهای مدیریت کسب­ وکار، حمایت­ های غیرمالی، اطلاعات، دانش فنی و فرصت­ های یادگیری و شبکه­ ای مواجه­ اند. در همین راستا معاونت علمی و فناوری ستاد توسعه فناوری های نرم و توسعه ساز ریاست جمهوری اقدام به راه اندازی مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی در سطح کشور نموده است. مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی کرج یکی از این مراکز است که ارائه دهنده خدمات آموزشی و مشاوره ای به کارآفرینان و شرکت های نوپا، در جهت رشد و توسعه کسب وکار در حوزه فرهنگی است.

این مرکز برای تثبیت، تقویت و اجرائی­ شدن ایده­ های محوری واحدهای فناور در حوزة محصولات فرهنگی با پشتیبانی­ های لازم و ارائه خدمات اولیه، نقش موثری در بقا و رشد این واحدها ایفا می­ کند. پشتیبانی و ارائة تسهیلات علمی، فنی، مالی و اجرائی به صاحبان ایده ­های فناورانه، ایجاد سازو کارهای حمایتی از طریق سازماندهی فعالیت­ ها از اقدامات مرکز شکوفایی است. از آنجایی که استارتاپ­ های صنایع فرهنگی نسبت به شرکت ­های نوپای دیگر، نیاز به هدایت بیشتری برای بقا دارند، از این رو مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی کرج در راستای معرفی رویکردی پایدار نسبت به توسعه کارآفرینی در حیطة صنایع فرهنگی تلاش دارد به فرهنگ­سازی (بومی­ سازی فرهنگی ایرانی- اسلامی)، رشد کارآفرینی، کاهش بیکاری، تولید ثروت، ایجاد زمینه ­های سرمایه­ گذاری در زمینة صنایع فرهنگی، جذب حامیان طرح­ های کارآفرینی، ورود دولت به مقوله حمایت از کارآفرینی موفق و نهایتاً اشاعة فرهنگ ایجاد شرایط سهولت کارآفرینی و مربی­گری کمک کند.

 

اهداف

  • کمک به ایجاد و پیاده­ سازی زیست بوم پویا، پایدار و کارآمد کارآفرینی در ایران در حیطة صنایع فرهنگی

  • تقویت تشکل­ های فرهنگی و جهت ­دهی به آنها برای رفع نیازهای مردم جامعه با استفاده از نگرش کارآفرینانه

  • ساماندهی مجموعه ­های فعال صنایع فرهنگی در سطح کشور و هم ­افزایی توان ایشان در جهت رفع نیازهای صنایع فرهنگی

  • ایجاد بستر مناسب برای پیاده­ سازی ایده­ های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده

  • هدایت نوآوران به سمت ثبت اختراع، شرکت در مسابقات علمی و جشنواره­ ها و ایجاد تسهیلات برای ادامة فعالیت در قالب پذیرش در مراکز

  • توسعة محصولات و خدمات جدید بر اساس تقاضا و نیاز بازار

  • تسهیل دسترسی به زیرساخت­ های با کیفیت بالا

  • جذب کسب­ و کارهای نوپای فرهنگی فناوری محور

  • شناسایی تجربیات افراد موفق و برگزاری کارگاه­ های آموزشی مرتبط با آن