مربیان

ما ادعا داریم که از بهترین و کارآزموده ترین مربیان در تیم خود استفاده می کنیم.مدیر بخش بازی های رایانه ای مرکز تصویرسازی رایانه ای رایمون مدیامربی رسانه های دیجیتالمدیر فنی موسسه فرهنگی دیجیتالی رهپویان خرد ایرانیانرئيس مركز مطالعات و توليدات فيلم انيميشن حوزه هنري- مدیرعامل موسسه پویانمایی کفشدوزکفناوری اطلاعات- برنامه ریزی استراتژیک - مدیریت اجرایی - امنیت اطلاعاتمدرس دانشگاه تهران -مدرس و مشاور دوره های کارآفرینی با همکاری بهزیستی و سازمان فنی و حرفه ایمدیرمرکز پژوهشی فناوری و سبک زندگی دانشگاه صنعتی شریفدکترای کارآفرینی دانشگاه تهران- مدرس دوره های ایجاد و توسعه کسب و کار