سید مسعود صفوی

پست: 
رئيس مركز مطالعات و توليدات فيلم انيميشن حوزه هنري- مدیرعامل موسسه پویانمایی کفشدوزک