فرآیند کار

مرحله اول: پذیرش

 •     دعوت از صاحبان ایده، محصول یا فناوری
 •     ثبت نام در سایت  
 •     پرکردن فرم مربوط به ایده استارتاپ
 •     مصاحبه با اعضای تیم ها
 •     انتخاب 20 ایده برتر توسط کارشناسان برای ورود به مرکز

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مراحل پذیرش کلیک کنید.

 

مرحله دوم: پیش شتابدهی (ارزیابی و انتخاب ایده های اولیه)

 •     استقرار واحدها و ارائه امکانات و تجهیزات
 •     آموزش توسط مربیان با تجربه
 •     استفاده از تجربه بهترین و موفقترین کارآفرینان و مربیان
 •     مشاوره تخصصی

 

مرحله سوم: شتابدهی

 •     تهیه مدل کسب و کار
 •     تهیه طرح کسب و کار
 •     ایجاد محصول در حد قابل عرضه به بازار
 •     بازاریابی و تبلیغات

مرحله چهارم: ارائه نهایی

 • ارائه طرح به سرمایه گذاران