آموزش و مشاوره

در مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی کرج، هدف از برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی:

 •     كسب دانش در حوزة كسب و كار و كارآفرينى

 •     كسب مهارت در استفاده از فنون تحليل فرصت هاى اقتصادى و تركيب برنامه‌هاى عملياتى

 •     شناسايى و پرورش استعدادها و مهارت‌هاى كارآفرينانه  

 •     پرورش و توسعة خلاقيت‌هاى فردى و گروهى

 •     کمک به توسعه شیوة رهبری کارآفرینانه است.

در کنار خدمات آموزشی شما می توانید از خدمات مشاوره ای ما نیز بهره مند شوید. خدمات مشاوره ای ارائه شده در این مرکز عبارتند از:

 •     برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز واحدها

 •     مشاوره جهت کمک به شناسایی فرصت های متناسب با کسب وکار

 •     ارزیابی فرصت و مطالعات امکان سنجی و توجیه اقتصادی

 •     تدوین برنامه های بازاریابی

 •     خدمات مشاورة عمومی و تخصصی مدیریت کسب و کار، بازاریابی، امور حقوقی، مالی و ...

 •     مشاورة تدوین طرح کسب و کار

 •     ارائة خدمات مشاوره ای در مدیریت فرآیند کسب و کار

 •     ارائة خدمات مشاوره ای در زمینه تشکیل تیم و واحد تحلیل کسب و کار در محیط سازمانی

عناوین برخی  دوره های آموزشی عمومی به شرح زیر است که علاوه بر دوره های عمومی دوره های تخصصی ویژه هر حوزه نیز ارائه خواهد شد:

شماره

عناوین دوره آموزشی

                                      مدرس

1 تفکر استراتژیک در کسب و کار

                      آقای مهندس امیرحسین اسدی

2

      مبانی کسب و کار و کارآفرینی

                              خانم دکتر نسترن افشم

3

          اصول و فنون مذاکره

                              خانم دکتر مریم عزیزی

4

              تفکر اقتصادی

                              خانم دکتر نگار خسروی

5

          مهارت های فروش

                               خانم دکتر بهاره مافی

6

              تفکر خلاق

                               خانم دکتر نسترن افشم

7

        اصول و فنون مکاتبات تجاری

                              خانم دکتر سمیه قجاوند

8

            مدیریت زمان

                              خانم دکتر نسترن افشم