آموزش و مشاوره

در مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی کرج، هدف از برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی:

 •     كسب دانش در حوزة كسب و كار و كارآفرينى

 •     كسب مهارت در استفاده از فنون تحليل فرصت هاى اقتصادى و تركيب برنامه‌هاى عملياتى

 •     شناسايى و پرورش استعدادها و مهارت‌هاى كارآفرينانه  

 •     پرورش و توسعة خلاقيت‌هاى فردى و گروهى

 •     کمک به توسعه شیوة رهبری کارآفرینانه است.

در کنار خدمات آموزشی شما می توانید از خدمات مشاوره ای ما نیز بهره مند شوید. خدمات مشاوره ای ارائه شده در این مرکز عبارتند از:

 •     برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز واحدها

 •     مشاوره جهت کمک به شناسایی فرصت های متناسب با کسب وکار

 •     ارزیابی فرصت و مطالعات امکان سنجی و توجیه اقتصادی

 •     تدوین برنامه های بازاریابی

 •     خدمات مشاورة عمومی و تخصصی مدیریت کسب و کار، بازاریابی، امور حقوقی، مالی و ...

 •     مشاورة تدوین طرح کسب و کار

 •     ارائة خدمات مشاوره ای در مدیریت فرآیند کسب و کار

 •     ارائة خدمات مشاوره ای در زمینه تشکیل تیم و واحد تحلیل کسب و کار در محیط سازمانی

عناوین دوره های آموزشی به شرح زیر است:

شماره عناوین دوره آموزشی زمان برگذاری مدرس کارگاه
1      
2      
3